«

»

Dub 30

Kolej roku 2013 Liberec

Již podruhé vyhrál soutěž Kolej roku liberecký Harcov. Celou akci organizovala firma Studenta Media s.r.o., vydavatel magazínu Studenta, majitele Tomáše Rašnera.  Moderátorem akce byl Kamil Bartoška alias Kazma. Firma Gambrinus dodala jako sponzorský dar 10 000 piv excelent a firma Hamé pro změnu 3000 baget různých druhů. Kolik baget a plechovek piva se opravdu rozdalo účastníkům akce zůstává velkou neznámou.

titulni

První vlna rozdávání přišla v 15:00 a trvala 45 minut. Během této doby se rozdal dle náhodného klíče neznámý počet baget a plechovek. Klíčem mohly být sympatie rozdávajících, když někteří odcházeli s jedním pivem a jiní se třemi pivy a dvěma bagetami. Na obranu rozdávajících je třeba říci, že klasická fronta v podstatě neexistovala a žadatelé o dotaci byli všude.

Po ukončení výdeje piv z první vlny bylo oznámeno vydávání piv až za hodinu a čtvrt, tedy od pěti hodin. Současně byly na pokyn moderátora akce mobilizovány síly asi dvaceti studentských dobrovolníků, kteří nosili pakety s pivy a bedny s bagetami doprostřed nádvoří. Bagety byly posléze bezpečně chráněny zdí z piv před žádostivými žadateli. Do plánovaného začátku hromadného rozebrání si výhry chyběla asi hodina, když přišel pokyn od Kazmy, aby byly pakety s pivy rozebrány a piva naskládána všude okolo sochy uprostřed nádvoří. Piva byla brzy souměrně rozložená v kruhu o poloměru asi 4 metry. Mezi pivy a účastníky akce nebylo nic, než morální zásady a „anonymita“ součásti davu. Poctiví lidé uvnitř kruhu se nedokázali dívat na ostatní, jak si berou plechovky, zatímco nepřišla ještě pátá hodina. Sami se tak často přidali a to vyústilo šest minut před pátou ke spontánnímu spuštění akce. Ačkoli se Kazma sebevíce snažil akci „ukočírovat“, během první minuty byla polovina všeho již rozebrána. Gumové projektily, ani slzný plyn nebyly připraveny a dav se tudíž dvěma sekuriťákům nepodařilo ukočírovat. Podle očekávání si někteří odnesli plné tašky piv a baget, zatímco jiní odcházeli s prázdnou.

Odhadem 500 piv bylo rozšlapáno, zatímco bagety se následně válely na zemi jen zřídka kdy. Bylo hlášeno pohmoždění hlavy letící plechovkou, stejně jako četné potřísnění pivem u rozšlapaných natlakovaných plechovek. Není však znám vážnější úraz, což můžeme všichni považovat za velké štěstí. I přes mizernou organizaci děkujeme za uskutečnění akce společnosti Studenta Media s.r.o.. Děkujeme donorům akce, společnostem Plzeňský Prazdroj a.s. a HAMÉ s.r.o.. Děkujeme taktéž moderátorovi Kamilu Bartoškovi alias Kazmovi.

Doufáme, že až příští rok vyhrají pro změnu kupříkladu koleje v Brně, organizace bude již po letošním krachu více vypilovaná.

Video neslouží jako propagační materiál a z důvodu nepohodlné skutečnosti o předání výhry bylo ze strany organizátorů z oficiální facebookové stránky po 5 minutách smazáno. Nenechte se zmást příjemnou atmosférou na oficiálních fotkách.